کـارسـاز

توسعه دهنده خیر موثر

می‌خواهم حامی باشم
به حمایت نیاز دارم
ویژگی‌های کارساز
کارساز به دنبال موثرترین برنامه‌های نیکوکاری است.
با الگوبرداری از بهترین تجارب بین‌المللی و بهره‌گیری از تیمی کاملا متخصص، کارساز به تدوین و توسعه اثربخش و پایدار ریشه‌ای‌ترین برنامه‌های نیکوکاری مبادرت می‌ورزد.
کارساز با ارزیابی و پشتیبانی بلندمدت از ثمربخشی برنامه‌ها اطمینان حاصل می‌کند.
نگاه توسعه پایدار در برنامه‌های کارساز نهادینه است و کارساز بر پایه ارزیابی کاملا علمی و دقیق فعالیت‌ها، نتایج بلندمدت برنامه‌ها را رصد و پشتیبانی و اصلاحات مورد نیاز را اعمال می‌کند.
کارساز به دنبال مطالبه‌گری مدنی در اثربخش‌ترین سطوح حاکمیتی است.
کارساز در امتداد نمونه‌های موفق برنامه‌های خود، به دنبال اثرگذاری و تلاش برای اصلاحات ساختاری در سطوح بالای حاکمیتی خواهدبود.
کارساز به گردش و انتشار آزاد و شفاف تجارب و اطلاعات می‌پردازد.
کارساز با نگاه مدیریت و ترویج دانش، برنامه‌های خود را به صورت حرفه‌ای مدون و منتشر و نیز درقالب برگزاری نشست‌های تخصصی، سایر فعالین حوزه نیکوکاری را آموزش می‌دهد.
چرخه پایداری
راه حل کارساز برای محرومیت‌زدایی پایدار
مطالعات بنیادی تیم دانش کارساز، نشان می‌دهد که محرومیت‌زدایی پایدار فقط از مسیر چندجانبه‌نگری و تمرکز منطقه‌ای حاصل می‌شود. بنابراین، ما سبد فعالیت‌های خود را در حوزه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی، زیرساخت و انرژی، اندیشه و فرهنگ، سلامت پایدار، مددکاری و توان‌مندسازی تعریف کردیم تا با هم‌افزایی برنامه‌های تعریف‌شده، پایداری در سطح خانوار یا منطقه هدف شکل بگیرد.
برنامه‌ها
عملکرد
تعداد وام
۳۴۹ وام
تعداد معلم آموزش‌دیده
۴۶۶ معلم
ترخیص بیمار
۹۲۰ بیمار
تجهیز مراکز درمانی
۲۳ مرکز
تعداد شغل ایجادشده
۳۷۵ شغل
آزادسازی زندانی
۵۰ زندانی
آموزش مهارت‌های زندگی
۳۷۴۲ نفر
تجهیز هنرستان
۳ هنرستان
چشم‌انداز کارساز
تبدیل شدن به مرجع راهنما و خدمت‌رسان در زمینه خیر موثر

کارساز موسسه‌ای خیریه با رویکردی تخصصی است که به دنبال شناسایی و اجرای روش‌های مؤثر محرومیت‌زدایی‌ است. ما با با بهره‌گیری از آخرین تجربه‌های بین‌المللی و تشکیل تیمی از نیروهای متخصص، به دنبال‌ محقق کردن مأموریت سازمانی خود، یعنی «توسعه و ترویج خـــیر مـــــؤثر» و محرومیت‌زدایی از مردم ایران هستیم.

حامیان کارساز